Välkommen till Olofsson Mastmontage AB!

Efter 24 år med höghöjdsarbete, 4 år hos Vattenfall som linjemontör och 7 år som masttekniker hos Teracom AB,
startade jag 1996 Olofsson Mastmontage. För närvarande är vi 4 stycken masttekniker i firman.
Alla anställda har mastintyg, Teracoms masthisskurs och är brandskydds-utbildade i heta arbeten.
Vi har även utbildning i att docka ihop mast och torn med helikopter.

Verksamheten består av enteprenadarbete i form av byggnationer av roof-top, master, torn, antenn och
parabolmontage, inkl inmätning , kabeldragning, besiktningar och underhållsarbete, montage av FM, VHF, och
UHF antennsystem, 3g montage, installation av bts , mätning och felsökning av kablar och antennsystem med bird, mm.
Lång erferenhet av arbete i Teracoms högmaster. Våra kunder är bla Teracom AB, Eltel, 3GIS, Telenor, Tele2 , Relacom

och Försvaret